Main content

Tillståndsvillkor för användarinnehåll

Vi älskar när du kontaktar och delar information med oss. Dessa tillståndsvillkor för användarinnehåll, samt vår integritetspolicy och allmänna användarvillkor för webbplatsen, gäller om du laddar upp innehåll (t.ex. bilder eller omdömen) till våra webbplatser, hashtags, sociala medier eller om du svarar ”ja” på en begäran från oss om att återanvända ditt innehåll.

Genom dessa tillståndsvillkor för användarinnehåll samtycker du till att SkinCeuticals och vårt moderbolag, L'Oreal, dotterbolag och tredjepartsleverantörer (gemensamt kallade ”SkinCeuticals”) kan göra följande:

Du ger SkinCeuticals en världsomspännande, avgiftsfri, icke-exklusiv och överförbar rätt att använda dina videoklipp, foton och/eller annat innehåll som publiceras online (t.ex. på Instagram, Facebook, Twitter eller andra plattformar), utöver de som du har taggat med #SkinCeuticals eller en SkinCeuticals kampanjhashtag via ditt sociala mediekonto, användarnamn på sociala medier, profilbild, bildtext och platsinformation som du kan ha inkluderat i ditt innehåll (”användarinnehåll”) i alla medier, inklusive men inte begränsat till, på dina webbsidor, sociala medier och andra digitala medier, nyhetsbrev, återförsäljares webbplatser, tredje parters webbplatser, utskrivet material, butiksmaterial, tv och i andra medier för marknadsföring och/eller reklam. SkinCeuticals kan använda, reproducera, modifiera, fullständigt radera, anpassa, publicera, översätta samt skapa härledda verk från informationen efter eget gottfinnande.

Du intygar och garanterar att du äger alla rättigheter i och till användarinnehållet, att du har tillstånd från alla personer som visas i användarinnehållet för att uppfylla rättigheterna i dessa villkor, och att du är inte minderårig.

Användarinnehållet är ett sant och korrekt uttryck för dina ärliga åsikter baserat på användningen av SkinCeuticals produkter och att du har och kommer att meddela mottagandet av alla kostnadsfria produkter eller incitament i utbyte mot tillhandahållandet av användarinnehåll.

Du befriar, klarerar och samtycker härmed till att hålla SkinCeuticals och varje person som agerar på SkinCeuticals vägnar skadeslös från allt ansvar som på något sätt relaterar till användarinnehållet.

Du samtycker till SkinCeuticals insamling av all personlig information som du lämnar, samt SkinCeuticals användning och utlämnande av denna personliga information i samband med användningen av ditt användarinnehåll enligt beskrivningen ovan. Din personliga information kan överföras till eller vara tillgänglig över hela världen, och kan delas med dotterbolag eller andra betrodda tredje parter som jobbar på uppdrag av SkinCeuticals. Genom att publicera användarinnehåll med hashtags eller på annat sätt tillhandahålla SkinCeuticals med personlig information samtycker du till sådan insamling, användning, avslöjande, överföring och behandling av din information i enlighet med dessa tillståndsvillkor, SkinCeuticals integritetspolicyoch tillämpliga dataskyddslagar och -förordningar.

Orientation message
For the best experience, please turn your device